IGRiT.pl - Internetowa Giełda Rolna i Towarowa

IGRiT.pl - Internetowa Giełda Rolna i Towarowa

IGRiT.pl to największa internetowa giełda rolna i towarowa w Polsce, która łączy sprzedawców i kupujących z branży rolniczej. Naszym zadaniem było odświeżenie, modernizację i usprawnienie funkcjonalności istniejącego serwisu, który zaspokoi potrzeby rolników, producentów oraz pośredników handlowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe studium przypadku realizacji projektu IGRiT.pl.

Użyte technologie

Sprawdź, w jakich technologiach zrealizowaliśmy zlecenie

Laravel

Next.JS

React

PHP

JavaScript

TypeScript

Tailwind

Docker

PostgreSQL

Redis

RabbitMQ

Minio

Redux

Zustand

Cypress

Pusher

ElasticSearch

Kibana

Grafana

I wiele innych …

Cele projektu

OPTYMALIZACJA

Maksymalizacja wydajności serwisu

W celu zapewnienia najwyższej wydajności i szybkości działania serwisu, zastosowaliśmy kilka zaawansowanych technologii optymalizacyjnych.

Wprowadziliśmy Laravel Octane, aby zwiększyć szybkość i wydajność aplikacji. Laravel Octane korzysta z długotrwałych procesów, co pozwala na obsługę większej liczby żądań na sekundę oraz skrócenie czasu odpowiedzi serwera.

Zintegrowaliśmy ElasticSearch w celu efektywnego przeszukiwania danych. ElasticSearch pozwala na szybkie i dokładne przetwarzanie dużych ilości informacji, co znacząco poprawia doświadczenie użytkownika podczas korzystania z wyszukiwarki serwisu.

Używamy Redis do zarządzania pamięcią podręczną oraz do przechowywania sesji użytkowników. Redis jest wysoce wydajną bazą danych typu key-value, która przyspiesza dostęp do często używanych danych i zmniejsza obciążenie bazy danych.

Wprowadziliśmy również RabbitMQ do zarządzania kolejkowaniem zadań. RabbitMQ pozwala na asynchroniczne przetwarzanie zadań, co zwiększa wydajność aplikacji poprzez rozładowanie intensywnych operacji z głównego cyklu żądania-odpowiedzi. Dzięki temu aplikacja jest bardziej responsywna i może obsługiwać większą ilość jednoczesnych użytkowników.

Te zaawansowane narzędzia optymalizacyjne umożliwiają nam dostarczanie wysokowydajnych i skalowalnych rozwiązań, które sprostają wymaganiom naszych użytkowników i zapewnią im najlepsze doświadczenia podczas korzystania z serwisu.

ZAKRES PRACY

Kluczowe funkcje

System pakietów

01

Stworzyliśmy system pakietów, który umożliwia użytkownikom nabywanie usług po bardziej atrakcyjnych cenach.

System pakietów

01

Stworzyliśmy system pakietów, który umożliwia użytkownikom nabywanie usług po bardziej atrakcyjnych cenach.

Czat w platformie

02

W nowej platformie wprowadziliśmy funkcję czatu, dzięki której użytkownicy mogą się ze sobą komunikować w wygodny i bezpośredni sposób.

Czat w platformie

02

W nowej platformie wprowadziliśmy funkcję czatu, dzięki której użytkownicy mogą się ze sobą komunikować w wygodny i bezpośredni sposób.

Filtry i atrybuty

03

Stworzyliśmy wydajny i niezwykle elastyczny system atrybutów, który pozwala użytkownikom na wyszukiwanie interesujących ich ogłoszeń za pomocą zaawansowanych filtrów.

Filtry i atrybuty

03

Stworzyliśmy wydajny i niezwykle elastyczny system atrybutów, który pozwala użytkownikom na wyszukiwanie interesujących ich ogłoszeń za pomocą zaawansowanych filtrów.

Portfel

04

Wprowadziliśmy system portfela użytkownika, umożliwiający płatności za usługi oraz pakiety za pomocą wirtualnej waluty dostępnej w serwisie.

Portfel

04

Wprowadziliśmy system portfela użytkownika, umożliwiający płatności za usługi oraz pakiety za pomocą wirtualnej waluty dostępnej w serwisie.